Wantrouwen en verwarring in Ternaard over gaswinning Waddenzee

Nieuws
Verward

7 december 2017  |   |  Leestijd: < 1 minuut

Tientallen belangstellenden kwamen afgelopen maandagavond naar Ternaard. Daar presenteerde burgemeester Waanders van de gemeente Dongeradeel nieuwe plannen van de gemeente, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Ministerie van EZ en NAM. Plannen over de manier waarop de Friese bestuurders gaswinning (iets dat ongewenst is) toch wenselijk willen maken (door een ontwikkelingsperspectief voor de regio rond Ternaard).

De mensen in de zaal wilden vooral een antwoord op de vraag of er nou wel of niet gas gewonnen gaat worden bij Ternaard.

Verwarring

De strak geleide bijeenkomst leverde verwarring op. Veel toehoorders wilden hun visie over gaswinning kenbaar maken aan de bestuurders en de vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken. Maar deze mogelijkheid was niet aan de orde.

In de zaal werd duidelijk gesteld dat er nog een groot wantrouwen is richting bestuurders over gaswinning, net als het grote wantrouwen over de wijze waarop NAM in andere delen van het land is omgegaan met de zorgen en schade van bewoners in een gaswinningsgebied.

En nu verder…

De zorgen, angsten, onrust, wensen, ideeën, het mogelijke gebrek aan kennis en het wantrouwen worden dan ook de komende maanden allemaal besproken met iedere individuele belanghebbende. In april 2018 beslist de burgemeester samen met de provincie Fryslân, het Wetterskip, het Ministerie van EZ en NAM of het zinvol is om op deze manier verder te werken aan gaswinning vanuit Ternaard.

Ternaard wil geen gaswinning
Getuige de vele protestbordjes bestaat er in Ternaard weinig draagvlak voor de voorgenomen nieuwe gaswinning door de NAM.