Waddenvereniging: onderzoek natuureffecten van zandsuppleties op vooroever

Nieuws
Opspuiten

7 december 2017  |   |  Leestijd: < 1 minuut

Uit promotieonderzoek van Lies Leewis (VU) blijkt dat zandsuppleties wel degelijk een negatief effect hebben op strandorganismen. Maar het blijkt ook dat de organismen die er leven, zich snel aanpassen en dat gemeenschappen zich snel kunnen herstellen.

Door hier rekening mee te houden worden verstorende effecten op de natuur minder en de kansen op herstel gemaximaliseerd. De Waddenvereniging vindt het belangrijk dat nu ook effecten op de vooroever van de kust goed worden onderzocht.

Rijkswaterstaat brengt in de praktijk al minder vaak zand aan op het strand en meer op de vooroever. De gedachte is dat het zand zich in de zee sneller verspreidt en soorten daar beter zijn aangepast aan de dynamiek en kracht van de zee. Alleen zijn de effecten op de vooroever helemaal nog niet bekend en worden onderzocht in het programma Natuurlijk Veilig.

Meten is weten

Afgelopen zomer heeft hiervoor een grote meetcampagne langs de Nederlandse kust plaatsgevonden. Slecht weer verhinderde dat een groot aantal monsters bij Texel en Ameland genomen konden worden. De Waddenvereniging en de andere convenantpartners van het programma Natuurlijk Veilig vinden het belangrijk dat er voldoende kennisopbouw is en er dus een groter aantal monsters nodig is om deze kennisopbouw te garanderen.

Je kunt meer lezen over het onderzoek op de website van Rijkswaterstaat. En op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam staat de publicatie van Lies Leewis.

zandsuppletie
Er bestaan verschillende vormen van zandsuppletie, met verschillende ecologische effecten. Zand kan op het strand worden opgespoten, onder water of door de lucht, op het water (‘rainbowen’). Daarnaast maakt de frequentie van zandsuppleties uit. Steeds opnieuw suppleties uitvoeren, betekent steeds opnieuw bodemleven verstoren. Een alternatieve methode is de megasuppletie, zoals de Zandmotor bij Den Haag – die door natuurlijke stromingen moet worden uitgespreid langs de kust.