VIDEO: Stop “schuin boren” onder de Waddenzee!

Actie
Video

17 mei 2018  |   |  Leestijd: 2 minuten

Bij gaswinning onder de Waddenzee hebben we een beeld van boorplatforms voor ogen. Maar dat is maar het halve verhaal. De andere helft ligt verstopt achter de Waddendijken van Groningen en Friesland. Bekijk en deel deze speciale VIDEO over ‘schuin boren’ – en kom ook in actie voor dit unieke gebied!

De Waddenzee. Het grootste gebied op aarde dat bij laag water droogvalt, en bij hoog water weer overspoelt. En juist daarom zo ontzettend waardevol. Miljoenen trekvogels tussen de tropen en de Noordpool zijn van dit unieke natuurgebied afhankelijk. Niet voor niets: UNESCO Werelderfgoed.

Om de Waddenzee voor de toekomst te behouden, moeten we de balans behouden – de balans tussen eb en vloed, en tussen zee, en zand.

Maar dat gaat niet goed.

De zeespiegelstijging versnelt – en er dreigt een punt dat de wadplaten en de kwelders definitief kopje onder gaan, en de Waddenzee verdrinkt. Dat punt wordt dichterbij gebracht door de gasindustrie, die op steeds meer plaatsen bodemdaling veroorzaakt.

Dat gebeurt vanaf boorplatforms, zoals het NAM-platform bij Ameland en het Zuidwal-boorplatform tussen Vlieland en Harlingen, dat onlangs weer in productie genomen is door het Canadese gasbedrijf Vermilion.

Maar misschien nog zorgwekkender is de gaswinning die wij helemaal niet kunnen zien als we naar de Waddenzee kijken. Gaswinning die verstopt is achter de Waddendijken van Groningen en Friesland. Gaswinning door schuin boren, soms kilometers ver onder de Waddenzee – vanaf locaties als het Groningse Bierum en Lauwersoog, of de Friese dorpen Blije, en Moddergat – en straks misschien ook nog Ternaard.

Deze boorlocaties veroorzaken niet alleen bodemdaling onder de dorpen en de hoge Groningse en Friese kleigronden, maar óók onder de Waddenzee – bodemdaling die de gevolgen van zeespiegelstijging ernstig kan uitvergroten.

En dus wordt het tijd dat we ook dit verhaal van gaswinning in Groningen en Friesland vertellen. En dat we zeggen: stop met verstoppertje spelen. We weten wat jullie doen, en waar jullie het doen. En voor ons maakt het geen verschil: een boorplatform op zee, of een plak asfalt met gasleidingen achter de dijk. Bodemdaling is bodemdaling. Stop ermee. Geen gaswinning onder de Waddenzee.

Wil jij in actie komen? Vertel het verhaal over schuin boren door en deel deze video!