Ternaard uit de spagaat door lokaal verzet

Blog
Verzet

15 maart 2018  |   |  Leestijd: 3 minuten

Wij zijn dagelijks bezig met de vraag: zijn de gasboringen bij Ternaard tegen te houden? Wat ons betreft is het antwoord ja! Want met de inzet van de lokale bevolking is het tij te keren. Ruim een jaar geleden maakte ENGIE BV bekend geen gas meer te gaan winnen in het waddengebied. Reden: een gebrek aan economisch perspectief en het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor gaswinning. Ook Terschelling verzette zich lokaal met hulp van natuurorganisaties. Daarom, Ternaard: we kunnen dit!

Deze mening wordt inmiddels breder gedeeld: ‘Cruciaal is het draagvlak. Als dat er niet is, zouden de gasboringen wel eens van de baan kunnen zijn’ – aldus gedeputeerde Michiel Schrier afgelopen maandag in een interview met Omrop Fryslân.

De waarheid onder tafel

Afgelopen maandag werden op basis van interviews met zestien inwoners van Ternaard en verschillende maatschappelijke organisaties de tussenresultaten gepresenteerd van de kwartiermakersfase van het omgevingsproces. Er moet nog een discussie over de nut en noodzaak van gaswinning plaatsvinden, maar nu al denkt een door de overheid en NAM ingehuurd bureau dat er wel draagvlak is voor een omgevingsproces, aldus Omrop Fryslân. De Waddenvereniging vindt zestien interviews een te mager aantal om die conclusie te kunnen trekken. Bovendien lijkt het voorbarig omdat ze halverwege het proces zijn. De actiegroep ‘Ternaard foar de Wyn’ heeft grote twijfels.

Twijfel over de waarheid die onder de tafel gehouden wordt. Want waar zijn alle andere tegenstanders? Kijkend naar het dorp Ternaard, waar achter vele ramen een poster hangt met de boodschap voor verzet, zou je zeggen dat de meerderheid zich zou uitspreken tegen de nieuwe gaswinning.

Spagaat van Ternaard

Zijn de mensen al afgehaakt? Is het probleem bij Ternaard te vaag, te ingewikkeld? Het is ingewikkelde problematiek en haast onvoorstelbaar dat we allemaal los moeten gaan van het gas dat we zo nodig lijken te hebben. Dat is de spreekwoordelijke spagaat waar het dorp tegenwoordig mee geassocieerd wordt. Maar uiteindelijk is de eerste stap net zo belangrijk als het eindresultaat. Je kan op kleine schaal al ingrijpen en overgaan naar duurzamere vormen van energie. Goed voorbeeld doet goed volgen. En waarom naar gas boren in ons enige natuurlijke, Nederlandse werelderfgoed?

Niet beheersbaar

Wat totaal niet aan bod komt in het hele omgevingsproces is de vraag of de gaswinning wel beheersbaar is. Kijk hoe we worstelen in Groningen. We draaien de gaskraan dicht, maar de aardbevingen blijven gewoon komen. NAM heeft al 5 jaar nodig om te verklaren waarom de voorspellingen bij 30 jaar gaswinning bij Ameland niet overeenkomen met de daadwerkelijk opgetreden bodemdaling. Als je historisch opgetreden bodemdaling al niet duidelijk kunt verklaren, hoe kun je dan voorspellen?

Verzet

Ternaard geeft Tegengas
Ternaard geeft tegengas. Bron: Ternaard Foar de Wyn.

Of er nog verzet komt vanuit het dorp? Dat zou volgens de actiegroep Ternaard foar de Wyn goed kunnen. Verzet heeft in het verleden gewerkt, dus daarom roept de Waddenvereniging op om in verweer te komen. Er is geen omgevingsproces voor nodig: krachten bundelen en samen sterk staan. Als organisatie doen wij niet mee aan het omgevingsproces, maar we willen onze kennis en menskracht graag inzetten om bewoners en belanghebbenden te steunen.

Waarom Waddenvereniging niet meedoet

De Waddenvereniging ontving een uitnodiging om kernspeler te worden in het omgevingsproces, dat voorafgaat aan nieuwe boorplannen van de NAM in Ternaard. Maar hierin hebben we geen vertrouwen. Het is een diffuus proces waarbij de spelregels niet op voorhand duidelijk zijn. Stopt NAM met de plannen wanneer er geen draagvlak is voor gaswinning of gaat het alleen over wel of geen omgevingsproces met compensatie voor de schade? Zitten we in een kwartiermaker fase of al in het omgevingsproces? De leden van het begeleidende bureau halen het zelf al door elkaar.

Petitie

De Waddenvereniging startte een petitie tegen nieuwe gaswinning in het waddengebied. Bekijk, deel en teken de petitie hier >>