Archief schrijver: Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Over Lutz Jacobi

Lutz Jacobi is de directeur van de Waddenvereniging. Eerder was zij onder andere Tweede Kamerlid voor de PvdA - en ook in die rol altijd een actieve belangenbehartiger van het waddengebied en haar thuisprovincie Friesland, en een uitgesproken tegenstander van bestaande en geplande gaswinning (bijvoorbeeld bij Terschelling en Schiermonnikoog). Door Natuurmonumenten werd Lutz Jacobi tot twee keer toe uitgeroepen tot 'groenste Tweede Kamerlid'. Haar eedaflegging voor Koning Willem-Alexander deed ze in het Fries: 'Dat unthjit ik'

Volgen en contact:

Artikelen geschreven door Lutz Jacobi: