Raad van State: oude gaswinningen niet vrijgesteld van natuurvergunning

Nieuws
Natuur

25 januari 2018  |   |  Leestijd: < 1 minuut

Natura2000-status Lauwersmeer
Natura2000-status Lauwersmeer – een oud estuarium van de Waddenzee. Onder en rondom het Lauwersmeer wordt op diverse plaatsen gas gewonnen door de NAM, zowel aan de Groningse als aan de Friese zijde. Hierbij wordt bovendien op enkele boorlocaties gebruik gemaakt van de fracking-methode.

De Raad van State deed deze week uitspraak over het beroep dat de Waddenvereniging had ingesteld tegen het beheerplan Lauwersmeer. De Raad van State oordeelt dat oude gaswinningen gewoon nog een natuurbeschermingswet-vergunning nodig hebben.

Deze oude gaswinningen zijn niet via het Natura2000-beheerplan voor het Lauwersmeer vrijgesteld van zo’n vergunningplicht. Dit betekent ook dat de monitoring van andere gaswinningen in het Lauwersmeergebied geen aanleiding geeft om af te zien van die vergunningplicht. De Waddenvereniging is blij met dit oordeel, omdat ze vindt dat ook voor de oude winningen goed bekeken moet worden wat mogelijke effecten voor de natuur kunnen zijn.

Met ‘oude winningen’ worden de velden Anjum, Munnekezijl, Ezumazijl en de overige velden in de provincie Groningen bedoeld.

In het gebied rondom het Lauwersmeer worden ook nieuwe gasvelden aangeboord, en wordt gaswinning in enkele al langer producerende gasvelden geïntensiveerd, door de omstreden fracking-boormethode toe te passen.