Plannen nieuwe gaswinning Waddenzee zijn van (inter)nationaal belang

Nieuws
Erfgoed

14 december 2017  |   |  Leestijd: 2 minuten

“Overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.”

Zo noemde Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de gevolgen van gaswinning onder Groningen. Ondertussen richt de minister zijn vizier op de Waddenzee als de volgende plek waar nog meer gaswinning moet gaan komen.

Begin december werden omwonenden uit het Friese Waddendorp Ternaard door advertenties in de lokale media uitgenodigd voor de start van een ‘omgevingsproces’ voorafgaand aan de start van nieuwe gaswinning onder de Waddenzee. Overheden willen samen met omwonenden afspraken maken over de manier waarop aardgas gewonnen gaat worden en wat de regio daar aan ‘lusten en lasten’ van kan verwachten.

Gaswinning veroorzaakt schade aan natuur van internationaal belang

De Waddenvereniging vindt dat gaswinning onder dit unieke natuurgebied meer mensen aangaat dan alleen de direct omwonenden van de bestaande boorplaat in Ternaard. De Waddenzee is een natuurgebied dat valt onder de bescherming van zowel de Nederlandse als Europese wetgeving. En eerdere gaswinningen onder de Waddenzee lijken meer effect te hebben dan van te voren voorspeld en beloofd door de Minister van EZ.

Door nu van te voren alleen maar rekening te willen houden met belanghebbenden in en rond de gemeente Dongeradeel wordt het (inter)nationale belang van de Waddenzee te kort gedaan. Het mag niet zo zijn dat deze omstreden gaswinning wel door mag gaan als een lokale ondernemer door NAM gecompenseerd wordt voor mogelijke schade. Terwijl een ondernemer die alternatieven voor het gebruik van aardgas ontwikkelt, niet gehoord of gecompenseerd wordt voor mogelijke inkomstenderving.

Kanoeten boven de Waddenzee
Kanoeten boven de Waddenzee, ter hoogte van Blauwe Balg. Een van de vele trekvogelsoorten voor wie de Waddenzee een onmisbare pleisterplaats vormt. In delen van de Waddenzee waar de NAM actief is (onder andere de kombergingsgebieden Zoutkamperlaag (Groningen) en Pinkegat (Friesland), waar ook Ternaard aan ligt) treedt nu al bodemdaling op door gaswinning. Daarbij is in december 2017 door de Auditcommissie bovendien al een afname van de hoogte van wadplaten én van de populatiegrootte van diverse wadvogels geconstateerd. Bodemdaling heeft ook op lange termijn effecten. Na het beëindigen van gaswinning kan de bodemdaling nog decennia doorgaan – terwijl klimaatwetenschappers het er juist over eens zijn dat de zeespiegelstijging in de komende decennia gaat versnellen. Er bestaat daarom een reëel verdrinkingsrisico voor grote delen van de Nederlandse Waddenzee, wat gepaard zou gaan met enorme natuurschade. Vanwege de grote internationale natuurwaarde is de Waddenzee, ’s werelds grootste aaneengesloten intergetijdengebied door UNESCO uitgeroepen tot Werelderfgoed. Het is het enige Nederlandse natuurgebied met die status. Credit: Kasper Hendriks.