Over dit platform

Ons Getij is een platform voor verhalen over de Waddenzee. Belangrijke verhalen over een uniek gebied met mondiale waarde – in onze eigen noordelijke achtertuin. Staan we er wel voldoende bij stil? De Waddenvereniging biedt een open podium voor mensen die een constructieve bijdrage willen leveren aan dit verhaal dat verteld moet worden. Alle verhalen die geplaatst worden, zijn door de Waddenvereniging gecheckt op feiten.

Heb jij ook een verhaal over de wadden dat verteld moet worden? Neem dan contact met ons op via info@waddenvereniging.nl onder vermelding van Ons Getij.

Wij willen een verhaal vertellen over de Waddenzee. Een belangrijk verhaal. Misschien een nieuw verhaal. Over een uniek gebied. Een gebied met mondiale waarde – in onze eigen noordelijke achtertuin. Staan wij er wel bij stil?

De Waddenzee is ’s werelds grootste aaneengesloten intergetijdengebied. Wat betekent dat? Dat betekent dat je nergens anders ter wereld een plek hebt waar de zee en het land elkaar over zo’n groot oppervlak in balans houden. Élke dag valt tussen Den Helder en Esbjerg ruim tienduizend vierkante kilometer wadbodem droog – en elke dag overstroomt diezelfde grond weer door de ondiepe zee. Tweemaal per etmaal.

vogels Waddenzee
De Waddenzee, een onmisbaar ecosysteem – waar vogels nog letterlijk ontelbaar zijn. Credit: Maria Kolossa

En juist die balans maakt het gebied niet alleen zo prachtig, maar ook zo waardevol. Of beter gezegd: zo vól met leven! Schelpen, pieren, vissen, zeehonden en niet te vergeten: de vogels – een plek waar ze nog letterlijk ontelbaar zijn. Maar net zo goed: mensen. Mensen wonen hier, en vonden hun plek in dit systeem al vele eeuwen terug – mensen die de balans van het getij begrepen.

Werelderfgoed!

Ons waddengebied is ook internationaal onmisbaar. Een ecosysteem dat fungeert als een springplank voor miljoenen trekvogels die jaarlijks heen en weer vliegen tussen de kusten van Groenland en de noordelijkste punten van Siberië helemaal tot tropisch Afrika – en zo maar liefst vier continenten verbinden, op hun lange, jaarlijkse reizen tussen Noord & Zuid.

Daarom heeft UNESCO besloten dit gebied uit te roepen tot Werelderfgoed – het enige natuurgebied in Nederland met die bijzondere status. Daarom werd dit gebied door Nederlanders uitgeroepen tot het mooiste natuurgebied van Nederland. Daarom ook heeft Nederland afspraken gemaakt met Duitsland en Denemarken. We zullen dit gebied beschermen – opdat we het kunnen behouden, voor de generaties na ons.

Maar hoeveel generaties nog? De Waddenzee barst van het leven dankzij een bijzondere balans: de balans tussen zee, en land. En alhoewel deze balans dynamisch is, en het gebied best tegen een stootje kan – zijn er ook grenzen, echte grenzen.

Als de balans zoek raakt…

Waar deze grenzen precies liggen is onderwerp van voortdurend onderzoek. Maar een ding is duidelijk: als klimaatverandering niet wordt aangepakt, als de grote ijskappen sneller afsmelten en de zeespiegel sneller gaat stijgen – dan kan de belangrijke balans van eb en vloed definitief verstoord raken, dan zal sedimentatie en de zandvoorraad waar het uit moet putten niet oneindig blijken en kan de Waddenzee verdrinken, nog binnen deze huidige eeuw.

Het overleven van dit grote robuuste gebied wordt daarmee een balanceeract. En juist dan tellen centimeters zwaar, en decimeters nog zwaarder. Juist dan moeten we niet gaan gokken, maar voorzorg nemen – en het verdrinkingsrisico niet nog verder vergroten door bodemdaling te creëren. Hoe verleidelijk het voor sommigen ook mag zijn, om alles uit het wad te trekken dat erin zit, zelfs het zout en het gas, komt er een punt dat we te ver gaan. Wij gaan dat voorkomen. Sluit je ook aan.

Welkom op Ons Getij!

Waddenzee bij Wierum
De Waddenzee. Hier wonen ook mensen, al duizenden jaren. Zoals bij het Friese Wierum. Een middeleeuwse zadeldakkerk, op een nog veel oudere terp (wierde) – tegenwoordig pal achter de waddendijk. Helaas bevindt ook dit oeroude dorp zich in het gaswinningsgebied – tussen de boorputten van Moddergat en Ternaard. Hier bodemdaling en aardbevingen veroorzaken? Een buitengewoon slecht plan… Credit: Maria Kolossa