Geen vertrouwen in opzet omgevingsproces Ternaard

Nieuws
Kritiek

1 maart 2018  |   |  Leestijd: 2 minuten

Milieuorganisaties zijn kritisch over plannen voor gaswinning onder Ternaard en de aangrenzende Waddenzee. De Waddenvereniging waarschuwt voor de onbeheersbaarheid van gaswinning. Ook Milieudefensie is kritisch, en noemt het door het ministerie van EZK en de NAM gefinancierde omgevingsproces een schijnvertoning. Beide organisaties vinden dat de boorplannen van tafel moeten. De Waddenvereniging en Milieudefensie stuurden een brief naar burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel om aan betrokken overheden en NAM uit te leggen dat ze niet aan het omgevingsproces zullen meewerken.

Protestbord tegen gaswinning in Ternaard
Ook inwoners van Ternaard zijn kritisch, getuige de vele protestborden tegen de voorgenomen gaswinning in het Friese dorp.

Verdrinking

De milieuorganisaties vinden grote projecten voor nieuwe gaswinning niet meer van deze tijd. Mondiaal moet circa 50 procent van de bewezen gasreserves in de grond blijven, om in de buurt te blijven van de klimaatafspraken van Parijs.

Schijninspraak

Milieudefensie heeft stevige kritiek op de opzet van het omgevingsproces. Dit heeft volgens hen weliswaar de opzet van een inspraakprocedure, maar de uitkomst ligt van tevoren al vast, namelijk gaswinning. Gezien de problemen rond bestaande gaswinning in Groningen en Friesland, is het volgens Milieudefensie ongepast om op deze manier om te gaan met reƫle zorgen van inwoners en andere belanghebbenden. Beide organisaties vinden het idee van een omgevingsproces om Ternaard leefbaarder te maken prima, mits deze wordt losgekoppeld van nieuwe gaswinningen. Dat gebeurt onder andere in het nabijgelegen Holwerd.

Gaskraan op de NAM-boorlocatie in Ternaard. Bron: Waddenvereniging
Gaskraan op de NAM-boorlocatie in Ternaard. Deze oude boorlocatie bevindt zich binnen de bebouwde kom van het dorp, terwijl op de achtergrond de Waddendijk zichtbaar is. Het gasveld loopt dan ook zowel onder huizen en landbouwgrond, als onder de Waddenzee. Bron: Waddenvereniging

Petitie

De Waddenvereniging startte vorige week een petitie tegen nieuwe gaswinning in het waddengebied. Teken & deel jij ‘m ook? Is ons veel waard!