Clandestiene gaswinning door Vermilion vanaf de Zuidwal

Blog
Vermilion

9 mei 2018  |   |  Leestijd: 2 minuten

Iedereen die wel eens op de Waddenzee vaart of met de veerboot naar Terschelling of Vlieland gaat, kent het: dat lelijke boorplatform vlak naast het Inschot, zo’n 15 kilometer ten westen van Harlingen.

Via dit productieplatform wordt al door verschillende olie- en gasmaatschappijen sinds 1988 gas gewonnen van onder de Waddenzee. Vóór 1988 heeft de Waddenvereniging zich verzet tegen deze winning, maar dat jammer genoeg verloren. Maar zoals vaker met gaswinning, heeft ook dit verhaal een hele lange staart…

Sinds een paar jaar is het Canadese gasbedrijf Vermilion (geen onbekende in Zuidwest-Friesland en Drenthe) eigenaar en gaswinner vanuit dit gasveld, dat Zuidwal wordt genoemd. Het gas gaat via een pijpleiding naar Harlingen en wordt daar behandeld voordat het doorgevoerd wordt naar het gewone gasnet.

Ruim twee jaar stiekem gas winnen onder de Waddenzee

De gaswinning zou eind 2015 moeten stoppen omdat het gasveld dan bijna leeg zou zijn en er geen vergunning was verleend voor langere winning. Na het einde van de winning zou het oude productieplatform volgens afspraak verwijderd moeten worden en de gaswinputten worden afgesloten.

Pas in december van 2015, twee weken voor het officiële einde van de winning, vraagt Vermilion verlenging van de vergunning aan tot ergens in 2020. Deze aanvraag is natuurlijk veel te laat want toestemming voor verlenging kun je niet in veertien dagen krijgen…

Het duurde dan ook tot eind maart van dit jaar (2018!) tot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan het gasbedrijf de vereiste toestemming gaf om door te gaan met winnen. Maar voor Vermilion maakt het blijkbaar geen verschil: ze zijn ruim twee jaar gewoon doorgegaan met gaswinnen, terwijl dat (nog) niet mocht. En misschien nog kwalijker: de minister van EZK heeft daar niet tegen opgetreden.

Schande!

Zuidwal-boorplatform Waddenzee
Het Zuidwal-boorplatform op de Waddenzee, halverwege tussen Harlingen en Vlieland – dichtbij het kleine eiland Griend. Niet het mooiste landschapselement. Maar de gaswinning die er plaatsvindt, nu door het Canadese Vermilion, bleek ook ruim twee jaar lang zonder de vereiste papieren – zonder dat de minister heeft ingegrepen. Ondertussen hadden we juist afgesproken überhaupt geen gaswinning vanaf boorplatforms op de Waddenzee meer toe te staan. Begrijp jij het nog?

De Waddenvereniging heeft beroep ingesteld tegen de verlenging van de winning. Wij vinden dat alle gaswinning onder de Waddenzee moet stoppen – onder andere vanwege de schadelijke effecten van bodemdaling. Maar clandestien winnen mag natuurlijk sowieso niet. Bovendien moet dat lelijke platform zo snel mogelijk weg. Zo hebben we dat in 2016 nota bene ook afgesproken in de mijnbouwwet: geen boorplatforms meer op de Waddenzee. En dat kan pas als de winning beëindigd is.

Kom ook in actie: 2 juni, Harlingen!

Ja, dit verhaal krijgt nog een staartje. Wij houden je op de hoogte. Maar ook jij kunt wat doen: kom 2 juni mee naar Harlingen voor #SamenGasTerug – het grote gezamenlijke protest van actiegroepen tegen de veroorzakers van bodemdaling. Die dag kloppen we ook bij Vermilion aan. Hopelijk samen met jou!