Oproep: spreek je uit naar burgemeester over voorgenomen gaswinning Ternaard

Actie
Draagvlak

11 januari 2018  |   |  Leestijd: < 1 minuut

In Groningen zit de schrik er nog goed in na de zware aardbeving op 8 januari, de schademeldingen lopen op en ondertussen is NAM alweer bezig met nieuwe plannen om naar gas te gaan boren onder de Waddenzee; een gebied met UNESCO Werelderfgoedstatus. Vanwege deze status staat de boorinstallatie niet midden op de Waddenzee, maar wordt het gas via een omweg vanaf een boorplaat bij het Friese dorp Ternaard gehaald.

Inwoners en belanghebbenden krijgen de mogelijkheid om zich te laten horen in een onafhankelijk omgevingsproces. Dit hebben het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân samen met het Ministerie van Economische Zaken en NAM besloten.

Oproep

De Waddenvereniging roept iedereen op zich als belanghebbende (of als inwoner van Ternaard) te melden bij de burgemeester. Het college organiseert gesprekken over de noodzaak van gaswinning onder de Waddenzee. Wie gehoord wil worden door de Friese overheden kan zich aanmelden. Op de site van de Waddenvereniging wordt uitgelegd hoe je dat kunt doen.

Bij de start van het onafhankelijk omgevingsproces benadrukte de burgemeester hoe belangrijk het is dat inwoners en andere belanghebbenden zich laten horen. Als uit de gesprekken blijkt dat er geen draagvlak is voor deze nieuwe gaswinning onder de Waddenzee, zal het voor zowel NAM als de Nederlandse overheid erg moeilijk kunnen worden deze plannen door te zetten.

NAM-boorlocatie in Ternaard, naast Waddenzee
Gas-boorlocatie van de NAM in Ternaard. Op de achtergrond de Waddenzee. Kijk je de andere kant op, dan zit je gelijk in de bebouwde kom van het dorp. Het gasveld loopt zowel onder het Friese land als onder de zee – en als het gas gewonnen wordt, zal dit ook op beide plaatsen leiden tot bodemdaling.