Boorplatforms en windmolens: opruimen na gebruik

Nieuws
Rommel

8 maart 2018  |   |  Leestijd: 2 minuten

Afgedankte boorplatforms en windmolens horen niet thuis in de zee, vindt de Waddenvereniging. Wanneer hun levensduur is verstreken, dan moeten ze opgeruimd en verwijderd worden. Dat is ook wettelijk verplicht en staat opgenomen in de voorschriften van de vergunning van de Wet Natuurbescherming. Gebiedsvreemd materiaal hoort niet thuis in de zee. Dat geldt voor plastic, gifstoffen en dus ook voor door de mens gemaakte constructies.

In de buurt van de Waddeneilanden komt een beperkt aantal platforms voor. Op de Noordzee is het druk. Er staan momenteel zo’n 1500 platforms. En het wordt steeds drukker, want er komen steeds meer windmolens bij die net als boorplatforms maar een beperkte levensduur hebben.

Sommigen wetenschappers pleiten ervoor om deze constructies na het gebruik ervan te laten staan omdat ze lokaal de biodiversiteit verhogen. Op en bij de metalen en betonnen constructies kan nieuw zeeleven groeien zoals mossels, krabben en anemonen op de palen van platforms. Die trekken dan andere soorten aan zoals garnalen en vissen. De constructies worden hiermee als het ware een kunstmatig rif waardoor de lokale biodiversiteit verhoogt, aldus wetenschappers. Joop Coolen, ecoloog aan de Wageningen Universiteit, schreef er vorig jaar een proefschrift over.

Onlangs werd het eerste offshore windmolenpark ter wereld ontmanteld: de Vindeby in Denemarken. Dit vindt de Waddenvereniging een goede zaak. Het laten staan van constructies draagt niet bij aan het herstel van de rijkdom van de zee. De Noordzee is met name een zandig systeem. Oude zeekaarten van de Noordzee laten zien dat er vroeger grote gebieden met oesterriffen, keien en veenafzettingen aanwezig waren. Gebieden waarin de soortenrijkdom zeer waarschijnlijk hoog zal zijn geweest. Herstel van dit verdwenen leefgebied is zeer de moeite waard! Het verhogen van de biodiversiteit kan ook gestimuleerd worden door bescherming van rifvormende organismen zoals schelpkokerwormen en oesters. Dit begint met het aanwijzen van kansrijke gebieden waar deze dieren zich ongestoord kunnen ontwikkelen.

Boorplatform Zuidwal Waddenzee
Ook op de Waddenzee staan nog oude boorplatforms, zoals het Zuidwal-boorplatform op de foto, gelegen halverwege tussen Vlieland en Harlingen (ter hoogte van het eiland Griend). Dit platform is ooit achtergelaten door het Franse boorbedrijf Total en is kortgeleden opnieuw in productie genomen door het Canadese Vermilion.